Ar-Ge Danışmanlığı

AR-GE DANIŞMANLIĞI

Firmalar bazında olduğu kadar, ülkeler bazında dahi AR-GE gitgide önem kazanmaktadır. İsrail gibi ülkeler bugünkü durumlarını AR-GE’ye verdikleri öneme borçludurlar. Başarılı AR-GE çalışmaları, doğru AR-GE politikaları ile yaptıkları çalışmalara ışık tutarak, toplumsal refah seviyelerini kat kat artırmayı başarmışlardır. Aynı şekilde firmalar da AR-GE için yaptıkları harcamaların ve yatırımın boşa gideceği fikrinden bir an önce uzaklaşmalıdırlar. Çünkü çok küçük bütçelerle gerçekleştirilebilecek bir AR-GE çalışmasının bile çok önemli katkıları olabilecektir. Zannedildiği gibi AR-GE en son sırada değildir, OLMAMALIDIR. Aksine hepsinden daha önce yapılması gerekir ki; doğru politikalarla, doğru ürünlerle, doğru maliyetlerle yola çıkılabilsin. Firmanın prestiji, tanıtımı, maliyetleri, zaman kaybetmeden yol alması için, kısacası geleceğine atacağı tüm adımlarında AR-GE’ye ihtiyacı vardır.